Archeologiebeleid gemeente in strijd met de wet

Het archeologiebeleid van de gemeente Almere is in strijd met de Monumentenwet. Zeven jaar geleden besloot de gemeente dat er op driekwart van haar grond geen archeologisch vooronderzoek hoefde te worden gedaan, omdat dit te veel geld zou kosten. Dat financiële argument blijkt in strijd te zijn met de wet. Daarom wordt het beleid nu aangescherpt.

Archeologische opgraving in Overgooi Almere (foto Gemeente Almere)Archeologisch uniek
Almere is een archeologisch uniek gebied met prehistorische nederzettingen uit de steentijd en vele scheepswrakken. Overal waar een nieuwbouwwijk komt, moet de bodem onderzocht worden op deze archeologische schatten. Dat kost veel geld, waarop de gemeente besloot om zo min mogelijk onderzoek te laten doen. Lag er echt iets bijzonders, dan mocht er niet gebouwd worden.

Vraagtekens
Al in 2009 werden grote vraagtekens gezet bij het besluit van de gemeente om maar heel beperkt archeologisch onderzoek te doen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en juristen betwijfelden of dat wel stand zou houden bij de rechter. Uit recente uitspraken van rechters blijkt nu dat de gemeente een gebied alleen onderzoeksvrij mag verklaren met goede inhoudelijke argumenten.
Deze wijziging kan nadelige gevolgen hebben voor bestaande bedrijven en projecten. Volgens de huidige regelgeving van Almere hoeven ze geen onderzoek te verrichten als zij hun activiteiten zouden uitbreiden. Dat moeten ze volgens de wet dus wel doen. 

Uitzonderingen
Als gebieden in het verleden al zijn onderzocht, bebouwd of afgegraven, is archeologisch onderzoek niet meer verplicht. Opmerkelijk is dan ook dat het college van burgemeester en wethouders een uitzondering wil blijven maken voor de nieuwe bouwgronden Almere Poort-Oost en het Floriadeterrein. Daar hoeft niet gezocht te worden, omdat daar al plannen zijn gemaakt en contracten zijn gesloten.

De gemeenteraad spreekt binnenkort op de politieke markt over het nieuwe archeologiebeleid. 

Documentaire
Meer informatie over archeologie in Almere is te zien in deze documentaire van de gemeente.

 

Bron: Omroep Flevoland

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland