Antwoord op veelgestelde vragen over archeologie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft veelvoorkomende vragen van gemeenten over archeologie gebundeld in een nieuwe Lijst van Vragen & Antwoorden. Op welk moment kan een gemeente bij ruimtelijke plannen bijvoorbeeld het beste archeologisch onderzoek (laten) doen? Wie betaalt de kosten voor archeologische werkzaamheden en is hiervoor financiële compensatie mogelijk? Met deze antwoorden paraat kunnen gemeenten sneller en beter de ruimtelijke ordening van een gebied afwegen tegen het belang van waardevolle archeologie.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

[tidy error]

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland