Aanvragen instandhoudingssubsidie (Sim) tijdens de coronacrisis

"Als gevolg van het coronavirus kan het voorkomen dat het niet lukt om uw aanvraag voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) voor 1 april met alle benodigde documenten in te dienen.

Helaas is het niet mogelijk om de indieningstermijn voor deze subsidie te verlengen. De sluitingsdatum van de Sim is vastgelegd in een ministeriële regeling en daar kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed niet van afwijken.

Ook incomplete aanvraag indienen voor 1 april

Daarom vragen wij u de aanvraag toch in te dienen vóór 1 april. Ook als deze nog niet compleet is. In geval van een incomplete aanvraag ontvangt u in mei of juni een opvraagbrief met het verzoek de ontbrekende stukken alsnog in te dienen. Daarvoor krijgt u in principe 4 weken de tijd. Wij houden natuurlijk de ontwikkelingen omtrent het coronavirus in de gaten en zullen waar nodig de periode voor aanvulling zo mogelijk daarop aanpassen.

Voor 1 september krijgt u dan bericht of uw aanvraag is gehonoreerd."

Bron: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/nieuws/2020/03/25/aanvragen-instandhoudingssubsidie-sim-tijdens-de-coronacrisis

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland