6 December 2019. Zichtbaar maken van erfgoed

 

Zichtbaar maken van erfgoed:

Dé kans voor erfgoed en toerisme in Flevoland


Erfgoed en toerisme kunnen elkaar heel goed versterken. Erfgoed heeft een hoog potentieel om toeristen en bewoners te verbinden met de provincie. Onzichtbaar archeologisch erfgoed moet dan wel tot leven worden gewekt. Op dit mini-symposion worden inspirerende voorbeelden gegeven van de manier waarop archeologisch erfgoed zichtbaar wordt gemaakt. In Flevoland zijn scheepswrakken een voorbeeld van erfgoed dat zich bij uitstek leent voor visualisatie. Zij vertellen spannende en aangrijpende verhalen. Virtual en augmented reality en andere technieken staan daarom centraal in dit symposion. Het Steunpunt is buitengewoon enthousiast over de mogelijkheden die deze benaderingen bieden.

 

Het steunpunt hoopt van harte u 6 december te ontmoeten om samen met u te onderzoeken wat bovengenoemde technieken kunnen betekenen in een betere profilering van ons erfgoed en de recreatief-toeristische benutting daarvan.

 

Medio november volgen de uitnodiging en het programma. Attendeer alvast andere geïnteresseerden in uw netwerk! Alvast opgeven voor deze dag? Dat kan door te mailen naar: samf@batavialand.nl

 

Voor wie?

Voor ambtenaren van gemeenten en provincie Flevoland, voor raads- en statenleden, toeristisch ondernemers, erfgoedprofessionals en -vrijwilligers, musea en andere geïnteresseerden.

 

Waar en wanneer?

Plaats: Erfgoedpark Batavialand, Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA Lelystad

Datum: vrijdag 6 december van 12:00-16:00 uur

nationale-archeologiedagen-630x400.jpg

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland