‘Ongekend groot’ scheepswrak gevonden in landbouwakker Rutten

Vlak onder de oppervlakte van een akker aan de Hopweg bij Rutten is een groot scheepswrak gevonden. De geschatte lengte is zo'n dertig tot veertig meter. Het onderzoeksteam noemt dat 'ongekend groot.'

Groot schip voor de Zuiderzee

Archeologen gingen er altijd vanuit dat de voormalige Zuiderzee met haar ondiepe water niet geschikt was voor dergelijke grote schepen. Het wrak dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de 18e eeuw.

Grootste scheepskerkhof

In de Flevolandse bodem liggen naar schatting zo'n 430 scheepswrakken verscholen. Flevoland is daarmee het grootste scheepskerkhof op het droge ter wereld. Het gaat voornamelijk om vissersschepen en binnenvaartschepen.

Kwetsbaar

Volgens het onderzoeksteam, verenigd onder de naam IFMAF, zijn de wrakken erg kwetsbaar. Dit omdat ze vaak vlak onder het maaiveld liggen en tijdens landbouwwerkzaamheden makkelijk geraakt kunnen worden. 

Een team archeologen is inmiddels aan de slag gegaan met het opgraven van het wrak aan de Hopweg.

 

Bron: Omroep Flevoland

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland