Erfgoedinfrastructuur in Flevoland

Flevoland is een relatief kleine provincie met een overzichtelijke erfgoedinfrastructuur. De meeste organisaties bestaan nog maar kort en de participanten kennen elkaar en werken veelal samen. Grote spelers met een provinciaal werkgebied zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland en openbaar lichaam Erfgoedcentrum Nieuw Land. Bij Nieuw Land zijn onder meer het provinciale museumconsulentschap, provinciale educatieve taken, het rijksarchief in de provincie, de gemeentearchieven van Urk, Dronten, Lelystad en Zeewolde, het waterschapsarchief, het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland en het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten ondergebracht.

Veel particuliere organisaties houden zich bezig met een specifieke plaats in Flevoland, bijvoorbeeld Urk of Schokland, of richten zich op een bijzonder thema, bijvoorbeeld de archeologie of het landschap, en dragen zo bij aan het benoemen, beheren, behouden en uitdragen van het Flevolandse erfgoed.

Deze website geeft een overzicht van de Flevolandse erfgoedinfrastructuur en de taken die deze organisaties uitvoeren. De niet in Flevoland gevestigde instellingen als Het Oversticht en de Monumentenwacht worden hier behandeld omdat zij (delen van) de provincie Flevoland als werkterrein hebben.

 

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland