Erfgoedbalans 2018

 

Initiatief

Het initiatief voor de Erfgoedbalans 2018 is genomen door het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland (SAMF). Het steunpunt is in 2008 opgericht met als voornaamste taak het ondersteunen van het Waterschap en de zes Flevolandse gemeenten, te weten Noodoostpolder, Urk, Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere, bij het uitvoeren van hun erfgoedtaken. In 2011 verscheen de eerste (papieren) balans. Belangrijkste doel toen was het effect te monitoren van de toen nieuwe Wet op de archeologische monumentzorg. De aanleiding voor de Flevolandse Erfgoedbalans 2018 is de nieuwe Omgevingswet die op stapel staat. De Erfgoedbalans 2018 hoopt te inspireren bij het opstellen van omgevingsvisies door cultuurhistorische informatie overzichtelijk te rangschikken en te ontsluiten.

Gemeenten in Flevoland Belangrijke plaatsen in Flevoland

Webportal

De Flevolandse Erfgoedbalans 2018 heeft het karakter van een web portal. De teksten bij de verschillende thema's geven in kort bestek een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen. De teksten vormen een introductie op de kaarten en grafieken met aanvullende informatie. Voor een verdere verdieping wordt verwezen naar de websites van de relevante organisaties. Daarmee is altijd duidelijk wie de brongegevens beheert of ontsluit.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland